می دانید این روزها چه می کنم؟ 
گودرم را باز می کنم، آیدا می خوانم، “کیپ آنرد” می کنم. لوا می خوانم، “کیپ آنرد” می کنم. آیدا می خوانم، “کیپ آنرد” می کنم.  شادی می خوانم، “کیپ آنرد” می کنم. دوباره می خوانم، دوباره بعضی ها را “کیپ آنرد” می کنم. برای همین نمی نویسم. زمانی بود نوشته ی خوبی که می خواندم آرزو می کردم من نوشته بودمش. حالا نه. حالا وقتی نوشته های خوب می خوانم خوشحال می شوم که کسی هست بهتر از من بنویسد. همان حس های من را داشته باشد، همان تجربه ها را، همان سرگشتگی ها، و هزار بار بهتر از من بنویسد. 
 
میلان کوندرا می گوید خوبی رمان این است که راه هایی که خودت نتوانسته ای بروی را می گذاری جلوی پای شخصیت های رمانت بروند. من الان همین حس را دارم. من، آدمی کوچک در خانه ای کوچک در شهری کوچک در کشوری کوچک با زندگی ای کوچک هستم. من تجربه های کوچکی دارم که گاهی فکر می کنم خیلی بزرگند و برای همین می نویسم شان. اما این روزها تجربه های هر کدام شما را که می خوانم، انگار که همان شخصیت های رمانی که میلان کوندار می گوید. من خودم را می بینم که مانده ام ایران، الان خانه ای دارم که به باغچه اش برسم، که حیاطش پاتوق دوستانم باشم، که از آشپزخانه اش بوی چند تا غذا با هم بلند شود. من خودم را می بینم که کوله ام را می اندازم روی دوشم می روم لبنان، می روم نپال، بعد خودم را توی قفسی آبی می اندازم به کار شبانه روز. من خودم را می بینم که نویسنده ام. خواهی نخواهی نویسنده ام، نه چون کتاب منتشر کرده ام.  که یک آش را چنان توصیف می کنم که انگار داستان آفرینش. من خودم را می بینم که دردهایم را هی فرو می کنم ته قلبم که به دردهای دیگران رسیدگی کنم. 
 
من هیچ کدام شما نیستم. هیچ کدام از این راه ها را نرفته ام و نخواهم رفت. اما انقدر نزدیکید، انقدر ملموس، انقدر قابل باور، که نیازی نمی بینم تجربه های تان را تکرار کنم و این تکرار ها را بنویسم. من تکه تکه های خودم را در نوشته های شما پیدا می کنم و دلم غنج می رود که انقدر این تکه تکه ها را خوب می شناسید. انقدر دقیق توصیف شان می کنید، انقدر واضح، انقدر شفاف. و همه ی زیبایی ماجرا به همین لحاف چهل تکه ی رنگارنگی است که نشانی از همه ی شما دارد و من را گرم می کند.
 
من هیچ کدام شما را ندیده ام. نمی شناسم. ولی در روزمره های من جاری هستید. تنهایی ام را کمرنگ می کنید. باشید، زندگی کنید، بخندید، و دست از نوشتن برندارید لطفن. 
Advertisements