این که نمی‌شه هر روز با هم از شرکت دربیایم، قدم بزنیم تا ایستگاه، سوار قطار بشیم، بعد سوار اتوبوس، هر دو یه ایستگاه پیاده بشیم، من برم این‌ور خیابون، تو بری اون‌ور خیابون… باید زودتر یه روز یه ایستگاه پیاده بشیم و هر دو بریم یه ‌طرف.

 

Advertisements