من آدم رومنس نیستم. الان نیستم. یک زمانی بوده ام حتمن، حتا شاید زیاد. اما الان یک چیزهایی برایم معنی ندارند. این که هی دست یکی را بگیرم و انگشت های بلندش را نوازش کنم و در چشم هایش نگاه کنم و ببوسمش و بگذارم دستش را بیندازد دور شانه ام و به خودش فشارم دهد هیچ جایی در رفتارم ندارد. اسمش باشد خشن، بی احساس، وحشی، هر چه.. همان هستم. من دوست دارم با آدم ها به جایش حرف بزنیم، به جایش راه برویم، به جایش بخوریم، به جایش سکس کنیم، و به جایش هم کاری به کار هم نداشته باشیم. نمی دانم، شاید روزی در سال های دور کسی پیدا شود که وجود رومانتیک خفته ام را بیدار کند. ولی تا اون روز من همینم. انتظار دیگری نداشه باشید که توی ذوق تان می خورد. 
من را اگر دستم را بگیرید، همان موقع ممکن است خیلی تصادفی گوشی ام زنگ بزند. اگر بخواهید وسط خیابان ببوسیدم، ممکن است همان لحظه اتفاقی عطسه کنم و بعدش هم فین. اگر وسط غذا بردارید از نی نوشیدنی من یک مک بزنید، یکهو ممکن است نوشیدنی به نظرم زیادی شیرین بیاید و یک نوشیدنی دیگر سفارش بدهم. اگر وسط سکس بپرسید چه کار دوست دارم بکنید، ممکن است یک خمیازه بکشم و خوابم ببرد و مثل سنگ شوم. 
لطفن اینها را نگه دارید برای دوست دخترهای تان. من دوست دخترتان نیستم که هی لازم باشد بهش یادآوری کنید دوستش دارید. برایش گل بخرید. شام شمع و شراب دار دعوتش کنید. کادوی تولد عطر شیرین اغواگر بهش بدهید. هی بپرسید چه چیزهایی در سکس دوست دارد که همان ها را انجام دهید و بنیان های رابطه تان را محکم تر کنید. 
نمی گویم من چیز خاصی هستم، ولی من را همین جور که هستم بپذیرید. سعی نکنید برای هر کارم معنایی نهفته پیدا کنید. من رو بازی می کنم. اگر برای تان سه جور غذا درست می کنم لابد وقت و حوصله اش را دارم. اگر می گویم مک دونالد بخوریم لابد برایم فقط مهم است که شکمم را پر کنم. هیج کدام این ها وصل به احساسات من نسبت به شما نیست. شما هم اگر دلتان می خواهد بگویید مک دونالد دوست ندارید، باور کنید فکر نمی کنم از روی کم علاقگی به من این حرف را می زنید. من دلم بخواهد صاف توی چشم هایتان نگاه می کنم و می گویم می خواهم شب تنها باشم و این معنایی ندارد جز این که می خواهم شب تنها باشم. سعی نکنید بروید تکنیک های جدید یاد بگیرید و دفعه ی بعد نشانم بدهید که اشتباه کردم آن شب شما را از دست دادم! 
اگر رابطه ی رومانتیک و عاشقانه و پرحرارت می خواهید خودتان و من را عذاب ندهید لطفن. حتمن یکی دیگر در یک گوشه ی دنیا منتظرتان است. 

 

Advertisements